PÉBÉGÁZ BIZTONSÁGI ADATLAP- สบู่เหลวทาผมและผิวกายbiztonsági adatlap ,PÉBÉGÁZ BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 830/2015/EU rendelet, valamint a 1907/2006 EK(REACH) rendelet szerint KIADÁS IDŐPONTJA: 2013. augusztus 01. változat: 6.0 Felülvizsgálva: 2020. . május 28. 1) szakasz Azonosítás 1.1. Termék azonosító: készítmény PÉBÉGÁZBIZTONSÁGI ADATLAPBIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELEL ŐEN Kereskedelmi név: ÓZON 11/3 oldal Termék szám: - Készítés ideje: 2019.03.28. Verzió szám: 1.0 magyar NorvaTox Kémiai Biztonsági Tanácsadói Iroda Veszprém www.norvatox.hu .BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Brigéciol 2000 Változat: 6 Kiállítás kelte: 2004 Utolsó felülvizsgálat: 2014. 07. 29. Oldal: 3/(13) 2.3 Egyéb veszélyek A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), illetve nagyon

ติดต่อซัพพลายเออร์

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 13 Biopon Takarékos (por) BA száma : 188463 V001.1 Felülvizsgálat ideje: 12.03.2015 Nyomtatás ideje: 05.06.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Biopon Takarékos 1.2.

ติดต่อซัพพลายเออร์

Biztonsági Adatlap

Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 BASF Az 1907/2006/EK rendeletnek irányelvben foglalt hatályos követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2015.08.03 Verzió: 6.0 Termék: SCALA (ID Nr. 30289758/SDS_CPA_HU/HU) Nyomtatás dátuma 18.11.2016 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1.

ติดต่อซัพพลายเออร์

BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: RACER Termékkód: AG-F8-250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó permetezőszer ipari felhasználásra. Mezőgazdasági felhasználású növényvédő szer. 1.3.

ติดต่อซัพพลายเออร์

BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006 EK rendelet alapján. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1 A készítmény neve: CAOSEPT kézfertőtlenítő gél. Rendeltetése: fertőtlenítő hatású kéztisztító gél. 1.2. Gyártó: Caola Alfa Kozmetikai Zrt. H-1117 Budapest, Hunyadi J. út 9. Tel.: 36/1-464-9300. Fax ...

ติดต่อซัพพลายเออร์

Biztonsági adatlap

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Forgalmazó: ASSIST-TREND KFT. 2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 105. Tel: 06 (33) 524-071, Fax: 06 (33) 524-070 Web: www.assist-trend.hu A biztonsági adatlapért felel ős személy e-mail címe: [email protected] 1.4. Sürg ősségi telefonszám:

ติดต่อซัพพลายเออร์

BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELEL ŐEN Kereskedelmi név: ÓZON 11/3 oldal Termék szám: - Készítés ideje: 2019.03.28. Verzió szám: 1.0 magyar NorvaTox Kémiai Biztonsági Tanácsadói Iroda Veszprém www.norvatox.hu .

ติดต่อซัพพลายเออร์

Biztonsági Adatlap

Biztonsági Adatlap Oldal: 1/18 BASF Az 1907/2006/EK rendeletnek irányelvben foglalt hatályos követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2015.07.10 Verzió: 8.0 Termék: FENDONA 10 EC (ID Nr. 30397388/SDS_CPA_HU/HU) Nyomtatás dátuma 18.11.2016 1.

ติดต่อซัพพลายเออร์

Biztonsági Adatlap

Biztonsági Adatlap Oldal: 1/18 BASF Az 1907/2006/EK rendeletnek irányelvben foglalt hatályos követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2015.07.10 Verzió: 8.0 Termék: FENDONA 10 EC (ID Nr. 30397388/SDS_CPA_HU/HU) Nyomtatás dátuma 18.11.2016 1.

ติดต่อซัพพลายเออร์

Biztonsági adatlap - Adama Agricultural Solutions

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: AFALON DISPERSION Termékkód: HRB00891-M 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó szer (herbicid) ipari felhasználásra. Szuszpenzió koncentrátum.

ติดต่อซัพพลายเออร์

Biztonsági adatlap - Adama Agricultural Solutions

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: AFALON DISPERSION Termékkód: HRB00891-M 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó szer (herbicid) ipari felhasználásra. Szuszpenzió koncentrátum.

ติดต่อซัพพลายเออร์

Biztonsági Adatlap

Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 BASF Az 1907/2006/EK rendeletnek irányelvben foglalt hatályos követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2015.08.03 Verzió: 6.0 Termék: SCALA (ID Nr. 30289758/SDS_CPA_HU/HU) Nyomtatás dátuma 18.11.2016 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1.

ติดต่อซัพพลายเออร์

BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA s. s. Termékazonosító: LGEP 2 s. t. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Kenőzsír ipari felhasználásra. s. u. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Forgalmazó: SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt.

ติดต่อซัพพลายเออร์

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap CO-CN-01/B egyéni védőeszköz (PPE I.) kétrétegű pamut textil és poliészter anyagú szájmaszk, mosható, többször felhasználható Felhasználás: A CO-CN-01 termék egyéni védőeszköz (Personal Protective Equipment - PPE), egyszerű tervezésű,

ติดต่อซัพพลายเออร์

Biztonsági Adatlap

Biztonsági Adatlap Oldal: 1/18 BASF Az 1907/2006/EK rendeletnek irányelvben foglalt hatályos követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2015.07.10 Verzió: 8.0 Termék: FENDONA 10 EC (ID Nr. 30397388/SDS_CPA_HU/HU) Nyomtatás dátuma 18.11.2016 1.

ติดต่อซัพพลายเออร์

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával Ferroline C18 Kibocsátási dátum: 01/04/2016 Felváltja ezt: Felülvizsgálat dátuma: 02/05/2017 Verzió: 1.1 SDS hivatkozás: HU-CO2-AR-007 Messer Hungarogáz Kft. Váci út 117 1044 Budapest Hungary +36 1 435 1100

ติดต่อซัพพลายเออร์

BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006-al II. MELLÉKLET 2015/830 és 1272/2008-al összhangban (Minden EU rendeletre és irányelvre irányuló hivatkozást egyetlen, számokból álló kifejezés jelöl) Módosítás dátuma 2020-02-26 A kiadott BAL helyére lép 2019-06-26 Felülvizsgálat dátuma 2018-10-11 Verziószám 2.2 1.

ติดต่อซัพพลายเออร์

BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján. Adatlap száma: TETOL-1 Oldalszám: 3/10 Kiadás időpontja: 2007.09.18 Felülvizsgálva: 2008.07.15 Változat: 2. Készítmény neve: TETOL FB

ติดต่อซัพพลายเออร์

KOZMOS - adatlap

1118 Budapest, Gombócz Z. u. 14. I Tel: +36 1 398 0823 I Fax: +36 1 398 0823 I e-mail: [email protected] I web: www.kozmos.hu

ติดต่อซัพพลายเออร์

Biztonsági Adatlap

Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 BASF Az 1907/2006/EK rendeletnek irányelvben foglalt hatályos követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2015.08.03 Verzió: 6.0 Termék: SCALA (ID Nr. 30289758/SDS_CPA_HU/HU) Nyomtatás dátuma 18.11.2016 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1.

ติดต่อซัพพลายเออร์

Biztonsági Adatlap

Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 BASF Az 1907/2006/EK rendeletnek irányelvben foglalt hatályos követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2020.09.16 Verzió: 10.0 Előző verzió dátuma: 04.06.2019 Korábbi verzió: 9.0 Termék: Raptor Opti (ID Nr. 30749705/SDS_CPA_HU/HU) Nyomtatás dátuma 16.09.2020 1.

ติดต่อซัพพลายเออร์

BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA s. s. Termékazonosító: LGEP 2 s. t. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Kenőzsír ipari felhasználásra. s. u. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Forgalmazó: SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt.

ติดต่อซัพพลายเออร์

Biztonsági Adatlap

Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 BASF Az 1907/2006/EK rendeletnek irányelvben foglalt hatályos követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap. Dátum / Átdolgozva:: 2020.09.16 Verzió: 10.0 Előző verzió dátuma: 04.06.2019 Korábbi verzió: 9.0 Termék: Raptor Opti (ID Nr. 30749705/SDS_CPA_HU/HU) Nyomtatás dátuma 16.09.2020 1.

ติดต่อซัพพลายเออร์

BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján. Adatlap száma: TETOL-1 Oldalszám: 3/10 Kiadás időpontja: 2007.09.18 Felülvizsgálva: 2008.07.15 Változat: 2. Készítmény neve: TETOL FB

ติดต่อซัพพลายเออร์

Copyright ©AoGrand All rights reserved